Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 11 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Gorter
Jan Harmens Gorter (wed.)
Jacobje Vondeling
Egbert van der Heide
Geert Baron

Adres: Appelscha 10 = 11 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd