Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 12 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Gorter
Egbert van der Heide
Geert Baron

Adres: Appelscha 11 (vervolgkaart)

Gecontroleerd