Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 19 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Warnar
Geert Reinders

Adres: Appelscha 15 bis

Gecontroleerd