Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 22 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Oedse de Haan
Sipke Staal
Roelof van Beek
Geert Reinders (abusievelijk)

Adres: Appelscha 15a

Gecontroleerd