Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 41 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Boeke de Boer
Grietje Nijenhuis (Wed. Jan Koopmans)
Jan van de Boer

Adres: Appelscha 18 = 27

Gecontroleerd