Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 43 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Zwart
Hinne Hettema
Sape Zijlstra
Sies Dijkstra

Adres: Appelscha 19 I = 29

Gecontroleerd