Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 46 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Hendriks de Jong (Wed. Popke Tjeerds Teijema)
Lieuwe de Jong
Dirk Westerhof
Jacob de Boer

Adres: Appelscha 20 = 31

Gecontroleerd