Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 54 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Evert Jonkers
Henderica de Jong (Wed. Evert Jonkers)
Mient de Haan
Romkje Sipkes Posthuma (Wed. Hendrik Harms de Jong)

Adres: Appelscha 38 (= 27)

Gecontroleerd