Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 55 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Joekje Johannes Rooks (Wed. Hendrik Everts Jonkers)
Romkje Sipkes Posthuma (Wed. Hendrik Harms de Jong)
Johannes van der Weij
Tjeerd de Jong
Berend Tromp
Kobus de Jong

Adres: Appelscha 28 = 39

Gecontroleerd