Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 95 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Koene Rooks
Geert Trul (Wed. Grietje Tesinga)
Olphert Smit
Jan Prakken
Jacob Oosterloo

Adres: Appelscha 73 (=56)

Gecontroleerd