Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 99 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjietze Dijk (Wed.)
Sijtske Peper
Klaas Heida

Adres: Appelscha 76 (=59)

Gecontroleerd