Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 100 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Heida

Adres: Appelscha 59 = 76 (vervolgkaart Heida, Klaas)

Gecontroleerd