Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 101 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Heida

Adres: Appelscha 76 (= 59) Vervolgkaart Heida, Klaas

Gecontroleerd