Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 124 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Veensma
Johannes van der Weij
Marten Mulder

Adres: Appelscha 92 (=74)

Gecontroleerd