Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 127 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sijbrand Prakken

Adres: Appelscha 95

Gecontroleerd