Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 139 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
(Sanatorium)

Adres: Appelscha 106 (Sanatorium) (1e vervolgkaart)

Gecontroleerd