Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 140 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Sanatorium)

Adres: Appelscha 106 (Sanatorium) (2e vervolgkaart)

Gecontroleerd