Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 144 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Sanatorium)

Adres: Appelscha 106 (Sanatorium) (6e vervolgkaart)

Gecontroleerd