Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 145 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Sanatorium)

Adres: Appelscha 106 (Sanatorium) (7e vervolgkaart)

Gecontroleerd