Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 147 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Sanatorium)

Adres: Appelscha 106 (Sanatorium) (9e vervolgkaart)

Gecontroleerd