Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 149 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Sanatorium)

Adres: Appelscha 106 (Sanatorium) (11e vervolgkaart)

Gecontroleerd