Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 172 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wed. Johanna van der Veen
Klaasje Lammert de Weerd
Sipke Veenstra
Hendrikje Mulder
Bartels van Kleiker
Hendrik Warner Bakker

Adres: Appelscha 99 = 121

Gecontroleerd