Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 196 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wed. Jochum de Groot

Adres: Appelscha 113 = 137

Gecontroleerd