Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 199 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sipke Veenstra
Hendrik de Vries
Wed. Jacob Karsten
Sijtske Sijtzes Jongsma

Adres: Appelscha 115 = 139

Gecontroleerd