Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 201 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Broekstra
Jacob Kuipers

Klaasje Hoekstra (Weduwe van Jan Feddes Flokstra)
Roelof Venema
Klaas Kooistra
Anne Kromhout

Adres: Appelscha 117 = 141

Gecontroleerd