Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 209 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Freerkjen Sjoerds Cats (Weduwe van Jan Boonstra)

Adres: Appelscha 124 = 149

Gecontroleerd