Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 221 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wypkjen Bruinsma (Weduwe van Willem Heines Grupstra)
Wietse Wieling
Rinze Grupstra

Adres: Appelscha 134 = 159

Gecontroleerd