Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 268 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lense de Haan
Wed. Reinder de Vries
Grietje Stuurman
Thomas van der Velde
Willemke van der Meer
Taeke van der Velde
Brugt van der Meulen
Thomas van der Velde (Weduwnaar)

Adres: Appelscha 155 = 183

Nog niet gecontroleerd