Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 306 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wed. Klaas de Groot
Jantje Mulder
Jan Iedema
Gellius Joustra

Adres: Appelscha 184 = 215

Nog niet gecontroleerd