Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 316 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Giel Venema
Douwe Krol
Sake Krol
Jannes Krol

Adres: Appelscha 193 = 223

Gecontroleerd