Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 319 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjietze de Jong
Martijn Hatzman
Poppe Hooijsma
Wed. Harmen Oldersma
Trijntje Kruins
Kobus de Jong
Berend Oosting

Adres: Appelscha 196 = 226

Gecontroleerd