Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 336 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Baukje Aukes Bruinsma (Weduwe van Engbert Jongbloed)
Jan Krol
Jan Krol

Adres: Appelscha 211 = 242

Gecontroleerd