Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 347 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Kootstra
Oebele Kootstra

Adres: Appelscha 252

Gecontroleerd