Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 352 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tiemen van Buiten
Harmen Eises Steg (Wed.)
Hendrika Ruiter
Trijntje Mulder
Jan Venema (Wed.)
Willemke Wieling
Hielke Sloterwijk
Sietske de Vries (Weduwe van Harm Joustra)

Adres: Appelscha 224 = 256

Gecontroleerd