Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 397 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Dieuwkje de Jong (wed. Renze Herder)
Lieuwe Oldersma

Boukje Hof (wed. Johannes van der Meer)

Adres: Appelscha 289 A

Gecontroleerd