Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 403 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Anna van der Bosch (wed. Hendrik Hendriks Zwart)
Johannes Smit
Albert Boonstra
Hendrik Reinders
Egbert de Groot
Uilke Postma

Adres: Appelscha 252=291

Gecontroleerd