Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 406 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Age Hoekstra
Klaas Jan Hoekstra

Adres: Appelscha 254=293

Gecontroleerd