Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 413 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sikke Adrianus Hoeksma

Adres: Appelscha 295

Gecontroleerd