Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 414 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: (Ned. Hervormde kerk)

Adres: Appelscha 256=296

Gecontroleerd