Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 435 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wietske de Vries (wed. van Tjeerd Geertsma)
Harmen Hoekstra
Fedde Geertsma

Adres: Appelscha 271 = 314

Nog niet gecontroleerd