Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 437 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacobje Harma Steg (wed. van Gerke Hoekstra)
Age Hoekstra
Harmen Hoekstra
Egbert Prakken
Folkert van der Duin
Hendrik Veenma
Jan Kuik

Adres: Appelscha 278 = 317

Nog niet gecontroleerd