Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 484 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Jans v.d. Molen (wed.van Klaas Annes Lowart)
Jan Lowart
Willem Folkert Hulst

Adres: Appelscha 300 = 356 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd