Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 509 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pietje Klazes Betten (wed. van Jelle Bersma)
Engbert Ruiter
Wietse Wieling
Harm Veensma

Adres: Appelscha 328 = 377

Nog niet gecontroleerd