Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 514 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Feikjen Teyema (wed.van Albertus Kromkamp)
Roelof Dolstra
Anne Louwes

Adres: Appelscha 333 = 382

Nog niet gecontroleerd