Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 545 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jantje van Maanen (wed. van Marinus de Jong)
Hans Das
Jan Bos
Gerrit Hoogeveen
Meente Doek
Hendrik Hatzmann
Jan Vredeveld

Adres: Appelscha 353 = 404 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd