Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 548 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Jongbloed
Wiebe Steg
Alberdina Hoogeveen
Ferdinand Smit
Pier Pieter Gerbersma
Harmen Hoekstra
Jakob de Jong
Meine Meinsma

Adres: Appelscha 354 = 405

Nog niet gecontroleerd