Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 555 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacobje Alles de Boer (Wed. Jan Hendriks Reinders)
Roelf Vegter
Heert Dokter
Jan Zwart
Andries van der Werf
Jan van der Duin
Stijntje Camstra

Adres: Appelscha 356=407

Nog niet gecontroleerd