Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 568 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Mulder
Albert Sloot
Lieuwkje Aardema (Wed. Jannes van der Velde)
Aele van der Veen
Hendrik de Vries

Adres: Appelscha 363=418

Nog niet gecontroleerd