Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 569 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Alle Steg
Neeltje de Boer (Wed. Anske de Jong)
Lieuwkje Aardema (Wed. Jannes van der Velde)
Neeltje de Haan (Wed. Jan Meinsma)
Hendrik de Vries
Barteld de Boer
Rinze van Buiten

Adres: Appelscha 364=419

Nog niet gecontroleerd