Woningkaarten Ooststellingwerf – Appelscha, scan 576 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marigje Brink (wed. van Arent Alles van der Sluis)
Jacob Wieling
Lieuwkje Aardema (wed.van Jannes van der Velde)

Adres: Appelscha 369 = 425

Nog niet gecontroleerd